ĐÀO TẠO LÁI XE HẠNG A1

Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Cơ Giới Đường Bộ Hải Phòng thường xuyên chiêu sinh học viên các lớp đào tạo lái xe hạng A1 (cấp bằng A1 lái xe máy trên 50cm3). Học phí rẻ – dễ đậu – thời gian học linh động.

XEM CHI TIẾT
Đào tạo lái xe A1 tại Hải Phòng

ĐÀO TẠO LÁI XE HẠNG B1

Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Cơ Giới Đường Bộ Hải Phòng thường xuyên chiêu sinh học viên các lớp đào tạo lái xe hạng B1 (cấp bằng B1 lái xe ôtô từ 4 đến 9 chỗ ngồi, xe số tự động). Học phí rẻ – dễ đậu – thời gian học linh động.

XEM CHI TIẾT
Đào tạo lái xe hạng B1 tại Hải Phòng

ĐÀO TẠO LÁI XE HẠNG B2

Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Cơ Giới Đường Bộ Hải Phòng thường xuyên chiêu sinh học viên các lớp đào tạo lái xe hạng B2 (cấp bằng B2 lái xe ôtô từ 4 đến 9 chỗ ngồi, xe số sàn). Học phí rẻ – dễ đậu – thời gian học linh động.

XEM CHI TIẾT
Đào tạo lái xe hạng B2 tại Hải Phòng

ĐÀO TẠO LÁI XE HẠNG C

Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Cơ Giới Đường Bộ Hải Phòng thường xuyên chiêu sinh học viên các lớp đào tạo lái xe hạng C (cấp bằng C – Lái xe ô tô tải, ô tô tải chuyên dùng có tải trọng trên 3,5 tấn và dưới 3,5 tấn; máy kéo kéo theo rơ móc có tải trọng trên 3,5 tấn và dưới 3,5 tấn). Học phí rẻ – dễ đậu – thời gian học linh động.

XEM CHI TIẾT
Đào tạo lái xe hạng C tại Hải Phòng

KIẾN THỨC GIAO THÔNG