Mới: Mức bồi thường bảo hiểm bắt buộc ô tô từ 01/3/2021

Mới: Mức bồi thường bảo hiểm bắt buộc ô tô từ 01/3/2021

Ngày 01/3/2021 tiếp đây, Thông tư 04/2021/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới sẽ chính thức có hiệu lực hiện hành. Kéo theo đó, mức bồi thường bảo hiểm bắt buộc so với xe ô tô sẽ sở hữu sự điều chỉnh.

Để sở hữu đáp án sớm nhất trong nghành nghề dịch vụ pháp luật giao thông, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 0906 038 817

Tham gia bảo hiểm bắt buộc xe ô tô không chỉ có là yêu cầu bắt buộc khi tham gia giao thông mà còn làm giảm sút phần bồi thường thiệt hại về sức khỏe, gia sản mà người điều khiển phương tiện gây ra cho bên thứ ba khi xảy ra tai nạn giao thông.

Phạm vi bồi thường thiệt hại của bảo hiểm bắt buộc ô tô

Điều 5 Nghị định 03/2021/NĐ-CP đã nêu rõ phạm vi bồi thường thiệt hại của bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới như sau:

1. Thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng và gia sản so với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra.

2. Thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của hành khách do xe cơ giới gây ra.

Theo đó, bảo hiểm bắt buộc xe ô tô chỉ bồi thường so với những thiệt hại về sức khỏe, tính mạng và gia sản của bên thứ ba và hành khách do ô tô gây ra trong mỗi vụ tai nạn xảy ra.

Tuy nhiên, căn cứ Điều 13 Nghị định 03/2021/NĐ-CP, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không còn bồi thường so với những thiệt hại thuộc một trong những trường hợp sau:

1 – Hành vi cố ý gây thiệt hại của chủ xe, người lái xe hoặc người bị thiệt hại.

2 – Người lái xe gây tai nạn cố ý chạy không triển khai trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

3 – Người lái xe không đủ điều kiện về độ tuổi điều khiển xe; không tồn tại Giấy phép lái xe hoặc Giấy phép lái xe không hợp lệ…

4 – Thiệt hại gây ra hậu quả gián tiếp bao hàm: tiêu giảm giá trị thương mại, thiệt hại nối liền với việc sử dụng và khai quật gia sản bị thiệt hại.

5 – Thiệt hại so với gia sản do điều khiển xe mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, sử dụng ma túy và chất kích thích bị cấm.

6 – Thiệt hại so với gia sản bị mất cắp hoặc bị cướp trong tai nạn.

7 – Thiệt hại so với gia sản đặc trưng bao hàm: vàng, bạc, đá quý, những loại giấy tờ có giá trị như tiền, đồ cổ, tranh ảnh quý hiếm, thi hài, hài cốt.

8 – Chiến tranh, khủng bố, động đất.

Mức bồi thường bảo hiểm bắt buộc xe ô tô từ 01/03/2021

Theo khoản 1 Điều 14 Nghị định 03/2021, trường hợp ô tô gây tai nạn, trong phạm vi mức trách nhiệm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường cho chủ xe cơ giới hoặc người lái xe có trách nhiệm dân sự được bảo hiểm số tiền mà người này đã bồi thường hoặc sẽ bồi thường cho tất cả những người bị thiệt hại.

Nếu người được bảo hiểm chết hoặc mất năng lượng hành vi dân sự, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường trực tiếp cho bên bị thiệt hại.

Xem thêm:  Không bắt buộc phải mang theo phiên bản gốc giấy tờ xe khi đi đường

Mức bồi thường bảo hiểm về sức khỏe, tính mạng

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Thông tư 04/2021/TT-BTC, mức trách nhiệm bảo hiểm so với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng/người/vụ tai nạn.

Số tiền bồi thường bảo hiểm rõ ràng được xác định theo từng loại thương tật, thiệt hại hoặc theo thỏa thuận của những bên nhưng không vượt vượt mức bồi thường được quy định (theo điểm a khoản 3 Điều 14 Nghị định 03/2021).

Trường hợp có ra quyết định của Tòa án thì căn cứ vào ra quyết định của Tòa án nhưng không vượt vượt mức bồi thường quy định tại Phụ lục I phát hành kèm theo Nghị định này.

Rõ ràng:

– Bồi thường tối đa: 150 triệu đồng/người với trường hợp người bị thiệt hại chết hoặc tổn thương não gây di chứng sống kiểu thực vật.

– Bồi thường theo mức độ thương tật:

Số tiền bồi thường = Tỷ trọng tổn thương x Mức trách nhiệm bảo hiểm

Trong số đó, tỷ trọng thương tổn được quy định tại Phụ lục I của Nghị định 03/2021/NĐ-CP.

Cảnh báo: Với tai nạn do lỗi trọn vẹn của bên thứ ba, thì mức bồi thường bảo hiểm về sức khỏe, tính mạng với bên thứ ba bị thiệt hại bằng 50% mức bồi thường theo quy định hoặc theo thỏa thuận giữa những bên nhưng cũng không vượt quá 50% mức bồi thường quy định tại Phụ lục I phát hành kèm theo Nghị định này.

Để sở hữu đáp án sớm nhất trong nghành nghề dịch vụ pháp luật giao thông, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 0906 038 817

Mức bồi thường bảo hiểm về gia sản

Theo điểm b khoản 3 Điều 14 Nghị định 03, mức bồi thường bảo hiểm với thiệt hại so với gia sản/1 vụ tai nạn được xác định theo thiệt hại thực tiễn và theo mức độ lỗi của người được bảo hiểm nhưng không vượt vượt mức trách nhiệm bảo hiểm.

Trong số đó, mức trách nhiệm bảo hiểm với thiệt hại về gia sản do ô tô gây ra là 100 triệu đồng/vụ (căn cứ điểm b khoản 2 Điều 4 Thông tư 04/2021/TT-BTC).

Như vậy, doanh nghiệp bảo hiểm chỉ phải bồi thường thiệt hại về gia sản do ô tô gây ra theo thiệt hại thực tiễn và mức độ lỗi của người được bảo hiểm nhưng không vượt quá 100 triệu đồng/vụ.

Giấy tờ thủ tục bồi thường bảo hiểm bắt buộc xe ô tô tiên tiến nhất

Với quy định mới tại Nghị định 03/2021, giấy tờ thủ tục bồi thường bảo hiểm xe cơ giới từ thời điểm ngày 01/3/2021 sẽ giản dị hơn. Rõ ràng, căn cứ Điều 12, Điều 15 và Điều 16 Nghị định này, khi xảy ra tai nạn, để được bồi thường bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm cần triển khai những bước sau:

Bước 1: Thông tin tai nạn cho cho doanh nghiệp bảo hiểm

– Thời hạn: 05 ngày Tính từ lúc ngày xảy ra tai nạn (trừ trường hợp bất khả kháng).

Xem thêm:  Mức xử phạt lỗi điều khiển phương tiện không tồn tại gương chiếu hậu

– Phải gửi thông tin bằng văn bạn dạng hoặc trải qua hình thức điện tử cho doanh nghiệp bảo hiểm.

Bước 2: Phối phù hợp với doanh nhiệp bảo hiểm giám định tổn thất

Khi xảy ra tai nạn, doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền phải phối hợp ngặt nghèo với chủ xe cơ giới, người lái xe và bên thứ ba hoặc người thay mặt đại diện hợp pháp của những bên liên quan triển khai việc giám định tổn thất để xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất. Kết quả giám định phải tạo thành văn bạn dạng có chữ ký của những bên liên quan.

Bước 3: Nhận tạm ứng bồi thường bảo hiểm với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng

Trong tầm 3 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được thông tin của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm về vụ tai nạn, doanh nghiệp bảo hiểm phải tạm ứng bồi thường so với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, rõ ràng:

– Trường hợp đã xác định được vụ tai nạn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại:

+ 70% mức bồi thường bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ so với trường hợp tử vong.

+ 50% mức bồi thường bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ so với trường hợp tổn thương thành phần được điều trị cấp cứu.

– Trường hợp chưa xác định được vụ tai nạn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại:

+ 30% mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định trường hợp tử vong.

+ 10% mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ so với trường hợp tổn thương thành phần được điều trị cấp cứu.

Bước 4: Nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm

Thời hạn yêu cầu bồi thường bảo hiểm là 01 năm Tính từ lúc ngày xảy ra tai nạn, trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

Để được bồi thường, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm cần nộp không hề thiếu hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm hợp lệ. Theo đó, người này cần sẵn sàng những giấy tờ sau:

1 – Tài liệu liên quan đến xe, người lái xe (Phiên bản sao công chứng hoặc Phiên bản sao có xác nhận của doanh nghiệp bảo hiểm sau khoản thời gian đã đối chiếu với bạn dạng chính):

– Giấy Đăng Ký Xe (hoặc bạn dạng sao xác thực Giấy Đăng Ký Xe kèm bạn dạng gốc Giấy biên nhận của tổ chức tín dụng còn hiệu lực hiện hành, thay cho bạn dạng chính Giấy Đăng Ký Xe trong thời hạn tổ chức tín dụng giữ bạn dạng chính Giấy Đăng Ký Xe) hoặc chứng từ chuyển quyền sở hữu xe và chứng từ nguồn gốc xe (trường hợp không tồn tại giấy Đăng Ký Xe).

– Giấy phép lái xe.

– Giấy chứng tỏ nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hoặc những giấy tờ tùy thân khác của người lái xe.

– Giấy chứng nhận bảo hiểm.

2 – Tài liệu chứng tỏ thiệt hại về sức khỏe, tính mạng (Phiên bản sao của những cơ sở y tế hoặc bạn dạng sao có xác nhận của doanh nghiệp bảo hiểm sau khoản thời gian đã đối chiếu với bạn dạng chính):

Xem thêm:  Xe hạng sang và đắt tiền

– Giấy chứng nhận thương tích.

– Hồ sơ bệnh án.

– Trích lục khai tử hoặc Giấy báo tử hoặc văn bạn dạng xác nhận của cơ quan công an hoặc kết quả giám định của Cơ quan giám định pháp y so với trường hợp nạn nhân chết trên phương tiện giao thông, chết do tai nạn.

3 – Tài liệu chứng tỏ thiệt hại so với gia sản:

– Hóa đơn, chứng từ hợp lệ về việc thay thế sửa chữa, thay mới gia sản bị thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra (trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm triển khai thay thế sửa chữa, khắc phục thiệt hại, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm tích lũy giấy tờ này).

– Những giấy tờ, hóa đơn, chứng từ liên quan đến chi phí phát sinh mà chủ xe cơ giới đã chi ra để giảm thiểu tổn thất hay để triển khai theo hướng dẫn của doanh nghiệp bảo hiểm.

Những giấy tờ khác trong hồ sơ hợp lệ sẽ do doanh nghiệp bảo hiểm tích lũy.

Bước 5: Nhận tiền bồi thường bảo hiểm

– Thời hạn thanh toán giao dịch bồi thường: 15 ngày kể từ lúc nhận được không hề thiếu hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm hợp lệ (trường hợp phải tiến hành xác minh hồ sơ là không thật 30 ngày).

Nếu từ chối bồi thường, doanh nghiệp bảo hiểm phải thông tin bằng văn bạn dạng cho bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm biết lý do từ chối bồi thường trong thời hạn 30 ngày Tính từ lúc ngày nhận được không hề thiếu hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm hợp lệ.

 • Đi xe máy dưới 50cc có gương bên phải cũ mờ…
 • Đi xe máy có gương bên phải cũ mờ có bị…
 • Đi sai làn đường bị phạt ra làm sao?

Khuyến nghị của BLX.VN

 • Nội dung bài viết trong nghành nghề dịch vụ pháp luật nêu trên được luật sư, Chuyên Viên của BLX.VN triển khai nhằm mục đích mục đích phân tích khoa học hoặc thịnh hành kiến thức và kỹ năng pháp luật, trọn vẹn không nhằm mục đích mục đích thương mại.
 • Nội dung bài viết có sử dụng những kiến thức và kỹ năng hoặc chủ ý của những Chuyên Viên được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, công ty chúng tôi đồng ý với quan điểm của người sáng tác. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đấy là những thông tin xem thêm, bởi vì nó rất có thể chỉ là quan điểm cá thể người viết
 • Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần chủ ý pháp luật cho vụ việc rõ ràng, Quý vị vui lòng liên hệ với Chuyên Viên, luật sư của BLX.VN qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 0906 038 817, E-mail: info@blx.vn.
 • TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT TW II
  TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & SÁT HẠCH LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
  Hotline: 0906 038 817
  Website: https://blx.vn

  [bvlq]

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *